OSTN ZRTP

OSTN – „Open Secure Telephone Network“

Naše zabezpečená VoIP SIP služba umožňuje komunikovat přes internet bezpečně a s nejnovějšími open source technologiemi. Naše síť je propojena s dalšími celosvětově provozovanými službami podporujícími standardy OSTN (Open Secure Telephony Standard), takže váš účet není omezený hranicí naší sítě. To je to, co především odlišuje naše služby od jiných poskytovatelů zabezpečených komunikací, kteří obvykle vyžadují členství ve své uzavřené síti pro všechny účastníky komunikace, protože principy fungování jejich systému často nejsou kompatibilní s veřejně přijatými normami.
OSTN je v podstatě standard navržený bezpečnostními internetovými aktivisty. Tato norma definuje službu VoIP (Voice over Internet Protocol), která je od jednoho uživatele až k druhému šifrované ZRTP algoritmem (ověřitelné šifrování), minimální protokolování a decentralizovaný model nastavení a používání. Podle této normy jsme nastavili systém zahrnující kompatibilní inter-operabilní server a klientský software. Přihlášením k užívání našich služeb můžete být součástí nové zabezpečené telefonní sítě.

 

Kontaktujte nás pokud máte zájem o instalaci vlastního zabezpečeného SIP Serveru dle OSTN standardu pro váš tým nebo organizaci. Nabízíme rozličná obchodní řešení. Můžete provozovat svůj vlastní server in-house nebo my můžeme hostovat váš server a zajistit připojení členům Vašeho týmu tak, aby byli dosažitelní uživatelem jakékoliv OSTN sítě po celém světě díky svému jedinečnému uživatelskému jménu, např. jmé[email protected]šespolečnost.com/b>